woensdag 5 januari 2011

Wat is de wereld trouwens anders dan?Wat is de wereld trouwens anders dan één groot schouwtoneel,
waarin ieder onder het masker van een ander optreedt en
zijn aangenomen rol speelt, totdat de grote Regisseur
hem van het toneel laat verdwijnen.
Vaak geeft Deze aan een en dezelfde persoon rollen
van verschillend karakter te spelen, zodat hij, die zoëven
optrad als een koning in vol ornaat,
straks als een bedelaar in lompen verschijnt.

DESIDERIUS ERASMUS, uit: Lof der Zotheid

Geen opmerkingen: