woensdag 5 mei 2010

Wansmaak en gezonde Kunst.

Over smaak valt niet te twisten. Is een oud gezegde, dat veel waarheid bevat. Immers er zijn weinig dingen zo persoonlijk als de smaak, vooral wanneer het kunstzaken betreft. Want wat de een in verrukking bewondert, laat de ander koud en zegt hem niets, en omgekeerd. Dat is nu eenmaal zo, het was vroeger niet anders, het is altijd zo geweest en zal wel eeuwig zo blijven. Maar "smaak" zelf, die moet er zijn. Deze was er vroeger over het algemeen wel. Of hij er tegenwoordig nog  algemeen is, valt zeer te betwijfelen.
                                                                                                                     Eduard Rijff (1915-1994)

Citaat uit Museummodellen Van Abbemuseum 2010

Geen opmerkingen: