zondag 15 maart 2009

de cultuurbarbaren zijn onder ons?

In het hedendaagse taalgebruik wordt met een barbaar iemand bedoeld die ruw is of ergens weinig van af weet. Zo wordt iemand die weinig interesse in of kennis van kunst en cultuur heeft een "cultuurbarbaar" genoemd. Met een barbaarse behandeling wordt bedoeld een behandeling van iemand met weinig respect voor de andere persoon, zijn bezittingen of een dier.Naar het schijnt kost het veel energie om de cultuurbarbaar op andere gedachten te brengen, met geheel nieuwe verfrissende inzichten. Om moedeloos van te worden.

Copyright © Gerard van Opstal

Geen opmerkingen: