woensdag 12 november 2008

beeldende kunst in de openbare ruimte

In deze openbare ruimte waar wij met z'n alle van mogen genieten, is het gebruikelijk dat de openbare ruimte goed wordt onderhouden.
b.v. banken, speelplekken, parken, parkeerruimtes, bomen enz. enz.
Maar daar valt natuurlijk ook Beeldende Kunst onder in de openbare ruimte, dat deze Kunstobjecten goed onderhouden worden, en net zoals andere dingen gelijkwaardig in een juiste context behandeld moeten worden.
Een bouwvergunning, onderhoudsplan dus volgens de regels van de wet.
Juist ook de Beeldende Kunst objecten vragen om een juiste balans, ieder Kunstwerk vertegenwoordigd namelijk ook een bepaalde periode.
Het is natuurlijk ook zo dat we niet heel deze openbare ruimte kunnen conserveren, maar toch om een goede kijk en balans in deze te behouden mag en moet daar ook zorgvuldig mee om gegaan worden. Het kan en mag niet zo zijn dat we ons in deze openbare ruimte alleen bezig houden met
het nieuwe. Elke tijd heeft zijn waarde, dat geld trouwens voor alles in de openbare ruimte.
Ook architectuur, de groen beleving enz. enz.
Als we nu en in de toekomst met het voorgaande geen rekening blijven houden verworden we als zombies, en cultuurbarbaren.
Het kan en mag niet zo zijn dat we de openbare ruimte te eenzijdig gaan benaderen en invullen, zonder enkele balans en verantwoordelijkheid.

Copyright © Gerard van Opstal

Geen opmerkingen: